'Πρωί στη σκάλα ενός ελληνικού νησιού'

Η Χώρα
zurück zum Text

Συμβάντα
και
Εντυπώσειςletztes Bild      nächstes Bild    

φοτογραφίες

Η χώρα - καταφύγιο κατά των πειρατών
© R. Schwätzer 1999


www.schwadlappen.de