'Πρωί στη σκάλα ενός ελληνικού νησιού'

Χώρα, χωριό και λιμάνι
zurück zum Text

Συμβάντα
και
Εντυπώσειςletztes Bild      nächstes Bild    

φοτογραφίες

Χώρα, χωριό και λιμάνι
© R. Schwätzer 1999www.schwadlappen.de